Úspešné zmluvy 6 mesiacov s lehotou odkladu, ak počas tejto doby nedokážeme ukázať výsledok, s ktorým ste spokojní, potom mozes zmluvu vypovedat bez nasledkov!