Popis projektu

Nepretržitý, mesačné sociálne a obsahové marketingové práce.