1, sinusuri namin ang iyong website, link profile 2, hinahanap namin ang pinakamahusay na mga keyword 3, inaayos namin ang nilalaman nang naaayon 4, pino-promote namin ang iyong website