Tumatanggap kami ng matagumpay na parangal, kaya hindi mo kailangang magbayad nang maaga, samakatuwid, ang mga materyales nito ay hindi nanganganib.