Halos lahat mula sa disenyo hanggang sa pagpapatupad.