Paglalarawan ng Proyekto

Paglikha ng website ng Fort-kom Kft at pag-optimize ng search engine.